Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Yazı Takımı

Yazı Takımı

Boyut :Okkaların R:7 cm, Uzun boyunlu

Materyal :Porselen

Envanter No : 1074

Beyaz üzerine mavi desenli yuvarlak bir tabak ile onun içerisine konan küçük yuvarlak muhtemelen okkalardan müteşekkildir.Yalnız bunlardan birisinin boynu ince ve uzundur,ayak kısımları ve üç küçük okkanın ağzı yaprak madeni ve yaprak motifleri ile hafif kubbemsi kapaklıdır.