Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Yaygı

Yaygı - 25 Nisan 2014

Bulunduğu Yer :Bilecik, Merkez Vezirhan, Köprülü Mehmet Paşa Camii

Bildirim Tarihi :25 Nisan 2014

İki adet.

 

Yaygı - 2 Agustos 2005

Bildirim Tarihi :2 Agustos 2005

Konya - Karatay ilçesinde bulunan Sarıyakup Cami`nde 25.07.2005 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayında tarihi değeri haiz on dört adet yaygının çalındığı 02.08.2005 tarihinde T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü`ne bildirilmiştir.

 

Yaygı - 30 Haziran 2005

Bildirim Tarihi :30 Haziran 2005

Konya- Karatay ilçesinde bulunan Ahmetdede Mithatpaşa Camii’nde 23.06.2005 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayında, tarihi değeri haiz beş adet yaygının çalındığı 30.06.2005 tarihinde T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.