Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Tuğra

Tuğra - 23 Mayis 2005

Bildirim Tarihi : 23 Mayis 2005

İstanbul- Beyoğlu ilçesinde bulunan Sultan Abdülmecit Han Çeşmesi’nin mermer kitabesi üzerindeki tuğranın meydana gelen hırsızlık olayında çalındığı 23.05.2005 tarihinde T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.