Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Topuz

Bulunduğu Yer :Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Hisar Köyü, Azizler Türbesi

Boyut :50x35 cm.

Materyal :Ağaç- demir- bez kolon

Dönemi : Osmanlı

Özellikleri : Topuz kısmında zincirleri bulunan topuzun yatay kollarına ise bez kolon şeklinde askısı mevcuttur. Dip kısmı zemine saplanmak üzere demirden yapılmış sivri çiviye benzer bölümü vardır.