Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Teber

Bulunduğu Yer :Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Hisar Köyü, Azizler Türbesi

Materyal :Ağaç-demir

Dönemi : Osmanlı

Ölçüleri : Yük.= 50 cm (Yaklaşık) Gen.= 35 cm (Yaklaşık)

Sap Uzunluğu = Yaklaşık 1,25 cm, Ağız Uzunluğu = Yaklaşık 30 cm, Ağız Genişliği = Yaklaşık 10 cm

Özellikleri : Topuz kısmında zincirleri bulunan topuzun yatay kollarına ise bez kolon şeklinde askısı mevcuttur. Dip kısmı zemine saplanmak üzere demirden yapılmış sivri çiviye benzer bölümü vardır.