Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Sunak

 

Knidos Örenyeri`nden Sunak Taşı Çalındı

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü`nden Muğla ili Datça ilçesi, Knidos Örenyeri´nde bulunan Roma dönemine tarihlenen, üzeri koç başı ve girlandlarla süslemeli sunak taşının çalındığı bildirilmiştir.


Bu eser hakkında bilgi sahibi olanların başvurabilecekleri yer : 
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 312-310 4960