Antikalar E-posta Listesi

Türk Sanat Piyasasından haberdar olmak için, en güncel müzayedeleri takip etmek için lütfen eposta listemize üye olun.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

24.04.2015

İlgi (a) Ankara İli, Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü Denetiminde Faaliyet Gösteren Koleksiyoner Kayhan SEYREK'in Koleksiyonundan Kaybolan 4 ve 5 Envanter Numaralı Eserler.

Envanter no: 4

Adı: Ferman

Cinsi: Kağıt

Çağı: 19.yy.

Eserin Ölçüleri: En:53cm Boy:78cm

Tanımı: Emin adlı bir şahsın Kayseri Sancağı, İslamlu Nahiyesi, Hırka Köyü'nün ve Hacı Halil mezarının tımar hakkının üçbin akçe ile kendisine ait olduğu ve Şahruh bin Aladdevle Bey tarafından işgal edilmek ve gelirlerine el konulmak istendiği iddasıyla başvurduğu istida ile ilgili olarak Padişah II. Mahmut'un 1242 Hicri tarihli fermanı.

Ferman siyah mürekkep ile divani  usülde yazılmış onsekiz satırdan ibaret olup ön yüzde üstte II. Mahmut'un tuğrasını, altta bazı imzaları, arka yüzde; bazı imzaları ve "Hırka Karyesi hakkında Ferman" yazısını ihtiva etmektedir.

 

 

Envanter no: 5

Adı: Berat

Cinsi: Kağıt

Çağı: 19.yy.

Eserin Ölçüleri: En:55cm Boy:76cm

Tanımı: İslah ve İşrad-ı Evlad vaffının mütevellisi Ahmet oğlu Arslan Mehmet Bey'in ölümüyle boşalan göreve Halil Bey'in tayin edildiğini bildiren 1232 Hicri tarihli II. Mahmut tuğralı berat.

Siyah ve krmızı mürekkep ile divani usül yazılan berat onyedi satırdan ibarettir. Tuğra kırmızı renklidir. İyi durumda olmakla birlikte kat yerlerinin köşeleri tahrip olmuştur.

 

 

 

 

İlgi (b) Diyarbakır Ziya GÖKALP Müzesi Müdürlüğü’nden Bildirilen Çalınan Eserler 

NVANTER NO: 5

ESERİN ADI ve CİNSİ: Traş Makinesi- Sarı Maden

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Ziya Gökalp’ e ait olup, Ziya Gökalp’in kızı Hürriyet Gökalp’ten satın alınmıştır.

ÖLÇÜSÜ: Kutu Uzunluğu 10 cm

ESERİN TANIMI: Dış kısmı sarı madeni, içi mor kadife ve kapak kısmında Madein Cilet yazılı, üç parça ve sarı renkli bıçak kabı  ile birliktedir.

 

ENVANTER NO: 6

ESERİN ADI ve CİNSİ: Dolmakalem-Siyah

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Ziya Gökalp’ e ait olup, Kızı Hürriyet Gökalp’ten satın alınmıştır.

ÖLÇÜSÜ: Boyu:13 cm 

                                                                                  ESERİN TANIMI: Siyah Renkli Watermans pes.u.s idial pat OFF. Fountain pon markalıdır. 

ENVANTER NO: 15

ESERİN ADI ve CİNSİ: Baston-Kırmızı Ağaç
 
MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Ziya Gökalp’ e ait olup, Kızı Hürriyet Gökalp tarafından Müzeye hediye edilmiştir.
 
                                                                                       ÖLÇÜSÜ: Boyu:83 cm 
 
ESERİN TANIMI: Kırmızı ağaçtan yapılmış, erik ağacından( Bazı yerlerinin kabukları soyulmuş, alt kısmında 2 cm demir kaplıdır). 

ENVANTER NO: 16

ESERİN ADI ve CİNSİ: Baston-Ağaç

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Ziya Gökalp’ e ait olup, Kızı Hürriyet Gökalp tarafından Müzeye hediye edilmiştir.

                                                                                      ÖLÇÜSÜ: Boyu:85 cm 

                                                                                      ESERİN TANIMI: Baston siyah boya ile boyanmış, nakışlıdır.

ENVANTER NO: 17

ESERİN ADI ve CİNSİ: Baston-Haziran Ağacı 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Ziya Gökalp’in kardeşi Nihat Gökalp tarafından hediye edilmiştir. 

                                                                                       ÖLÇÜSÜ: Uzunluğu:83 cm  

                                                                                       ESERİN TANIMI: Baston alt kısmında 5,5 cm demirdendir.

ENVANTER NO: 25

ESERİN ADI ve CİNSİ: Fotoğraf(Ziya Gökalp kardeş ve komşuları ile)-Camlı Çerçeveli

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Hediye

ÖLÇÜSÜ: 27x22 cm ebadında 

ESERİN TANIMI: 27x22 cm ebadında olup, camlı ve çerçevelidir.

 

 

 

 


ENVANTER NO: 26
 

ESERİN ADI ve CİNSİ: Posta Kartı(Ziya Gökalp’in Maltadan gönderdiği)-Cam ve Çerçeveli
 
MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Hediye
 
ÖLÇÜSÜ: 22x33 cm ebadında 
 
ESERİN TANIMI: 22x33 cm ebadında çerçeve içinde olup, camlıdır. İki kat yan yana.


 

 

 

 

ENVANTER NO: 28

ESERİN ADI ve CİNSİ: Malta Mektupları(Ziya Gökalp’ e ait olup 3 adettir)-Ziya Gökalp’in kendi el yazısı ile
 
MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Nihat Gökalp tarafından hediye edilmiş olup demir çerçeve sonradan yapılmıştır.
 
ÖLÇÜSÜ: 58x49 cm  
 
ESERİN TANIMI: 58x49 cm demir çerçeve içerisinde olup Ziya Gökalp’in kendi el yazısı ile 3 adet Maltadan N. Gökalp’e  gönderilmiştir.


 

ENVANTER NO: 29

ESERİN ADI ve CİNSİ: Mektup-
 
MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Hediye
 
ÖLÇÜSÜ: 40x35cm
 
ESERİN TANIMI:  Ziya Gökalp’in kendi el yazısı ile (Kızı Hürriyet Hanıma) 
 

 

2015-13.png

 

 
 

 

 

 

 

İlgi (c) İstanbul İli,Sarıyer İçesi, Demirciköy Mezarlığında bulunan mezar taşı. 

Malzeme: Mermer,
 
Konumu: Mezarlık sol orta kısımda. İnsitu konumdadır.
 
Durumu: Serpuş kısmında daha fazla olmak üzere yüzeylerinde yoğun yosunlaşma ve mantarlaşma görülmektedir.
 
Ölçüleri:
Yükseklik: 106 cm (tarih satırı altına kadar)
Genişlik: 28,5 cm.
Kalınlık:10,5 cm.
Çevirisi: 1- Merhum ve mağfur 2- Yeniçerilerde on yedi 3- Bölüğün Abdurrahman 4- Beşe ruhuna Fatiha 5- Sene 1179 (M. 1765-66) - Kaf 17
 
Tanımı: Serpuşlu ve kitabeli bir mezar taşıdır. Kitabe sülüs hatla yazılmış ve satır araları ile etrafı cetvellerle çerçevelenmiştir. Kitabe metni ve dardağan tipindeki başlığından mezar taşının bir yeniçeriye ait olduğu anlaşılmaktadır. Tarih satırı altında Hamse-i Âl-i Aba ya da Pençe-i Âl-i Aba (Pençe-i Âli Aba) olarak ifade edilen, beş parmağı da açık vaziyette ve baş parmak sağ tarafta kalacak şekilde işlenmiş bir el motifi mevcuttur.

Motifin sol tarafına “bölük” kelimesinin kısaltması olan Kaf (ك  ) harfi, sağ tarafına ise 17 ( ١٧ ) rakamı hakkedilmiştir. Taşın kitabesinde de kaydedildiği üzere bu ölen kişinin 17. Yeniçeri Bölüğü’ne mensup olduğunu ifade etmektedir ve Hamse-i Âl-i Aba motifi de söz konusu bölüğün remz’i, yani simgesidir. Eser remizli yeniçeri mezar taşlarının nadir örneklerinden olup bölük remzini göstermesi bakımından önemlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 İlgi (d) İlhan SINMAZ’ın Koleksiyonundan Çalınan Eserler 

Envanter no: 18
Adı: Kandil
Cinsi: Pişmiş Toprak
Dönemi: Helenistik
Ölçüleri: Boy: 9,1 cm. Yük: 2,6 cm
Tanımı: Hamuru kiremit renginde olup, ince kum ve mika katkılıdır. Fitil deliğinde kullanımdan kaynaklanan kararmalar mevcuttur. Yağ deliğinin kenarında çıplak bir figür ayakta durur vaziyette kabartma olarak tasvir edilmiştir. Orta bölümde üç çizgiden oluşan daireler mevcuttur.

Inventory No: 18
Type of Object: Candle (oil lamp)
Material: Terracotta
Date or Period: Hellenistic
Measurements: Length: 9,1 cm. Height: 2,6 cm
Description: The clay is tile red in color fine sand and mica mixed. Due to the use, blackouts on the wick hole are available. On the edge of oil hole a standing nude figure is depicted in relief. In the middle section, circles of three lines are available.

Envanter no: 19
Adı: Kandil
Cinsi: Pişmiş Toprak
Dönemi: Roma
Ölçüleri: Boy: 8 cm. Yük: 3,4 cm  Çap:5,6 cm
Tanımı: Hamuru kiremit renginde olup, hamurunun renginin birkaç ton koyusunda astarlanmıştır. Fitil deliğinde kullanımdan kaynaklanan kararma mevcuttur.

 

Inventory No: 19
Type of Object: Candle (oil lamp)
Material: Terracotta
Date or Period: Roman
Measurements: Length:8 cm. Height: 3,4 cm  Dia.:5,6 cm
Description: The clay is red tile in color, primed darker shades of the clay’s color. There are blackouts on the wick hole caused by the use.

Envanter no: 20
Adı: Kandil
Cinsi: Pişmiş Toprak
Dönemi: Roma
Ölçüleri: Boy: 7,1cm. Yük: 4,2 cm  Çap:5,2 cm
Tanımı: Hamuru kiremit renginde olup, ince kum ve mika katkılıdır. Üst bölümünde kullanımdan kaynaklanan kararmalar mevcuttur. Yağ deliğinin etrafında daire şeklinde bezeme vardır. Kandilin alt bölümünde ise çizilerek oluşturulmuş daire ve çizgi motifleri vardır.


Inventory No: 20
Type of Object: Candle (oil lamp)
Material: Terracotta
Date or Period: Roman
Measurements: Length: 7,1cm. Height: 4,2 cm Dia: 5,2 cm
Description: The clay is tile red in color fine sand and mica mixed. There are blackouts on the upper part caused by the use. There are circle decorations around the oil hole. On the lower part of the candle there exist circles and line patterns sketched.

Envanter no: 21
Adı: Kandil
Cinsi: Pişmiş Toprak
Dönemi: Roma
Ölçüleri: Boy: 8,4 cm. Yük: 3,6 cm  Çap:5,5 cm
Tanımı: Hamuru kiremit renginde olup, hamurunun renginin birkaç ton koyusunda astarlanmıştır. Fakat astarlar çoğunlukla dökülmüş olup, yer yer görülmektedir. Yağ deliği 1,6 cm. çapındadır. Fitil deliğinde kullanımdan kaynaklanan kararma mevcuttur. Şerit kulpludur ve bezemesi yoktur.

Inventory No : 21
Type of Object: Candle (oil lamp)
Material: Terracotta
Date or Period: Roman
Measurements: Length 8,4 cm. Height: 3,6 cm  Dia.:5,5 cm
Description: The clay is tile red in color, primed darker shades of the clay’s color. But primer is mostly poured, seen in places. Oil hole is 1.6 cm. in diameter. There are blackouts on the wick hole caused by the use. Strip handled and not decorated.

Envanter no: 22
Adı: Kandil
Cinsi: Pişmiş Toprak
Dönemi: Roma
Ölçüleri: Boy: 8,6 cm. Yük: 3,6 cm  Çap: 6 cm
Tanımı: Hamuru kiremit renginde olup, kahverengimsi olarak astarlanmıştır. Yağ deliği 2 cm. çapındadır. Fitil deliği 3,5 cm. uzunluğunda (çap) olup, keskin bir alet ile kesilerek oluşturulmuştur. Şerit kulpludur.

 

Inventory No: 22
Type of Object: Candle (oil lamp)
Material: Terracotta
Date or Period: Roman
Measurements: Length: 8,6 cm. Height: 3,6 cm  Dia.: 6 cm
Description: The clay is tile red in color, primed in brownish. Oil hole is 2cm in diameter. The wick hole is 3.5cm in length, cut with a sharp tool. Strip handled.

Envanter no: 23
Adı: Testi
Cinsi: Pişmiş Toprak
Dönemi: Roma
Ölçüleri: En: 9,5 cm. Ağız Çapı:5,1cm Yük: 14,7 cm  Dip Çap: 2,1 cm
Tanımı: Koyu kiremit rengi astarlıdır. Tek şerit kulplu olup, yuvarlak ağızlıdır. Çark yapımı olup, gövdesinden dip bölümüne kadar çizgisel daireler oluşturulmuştur.

 


Inventory No.: 23
Type of Object: Jug
Material: Terracotta
Date or Period: Roman
Measurements: Width: 9,5 cm. Rim Dia. :5,1cm Height: 14,7 cm  Bottom Dia.: 2,1 cm
Description: Primed dark red tile in color. Single strip handled, with a round rim.made in a wheel, linear circles from the body to the bottom are seen.

Envanter no: 24
Adı: Testi
Cinsi: Pişmiş Toprak
Dönemi: Roma
Ölçüleri: En: 7,8 cm. Ağız Çapı:5 cm Yük: 10,9 cm  Dip Çap: 3,9 cm
Tanımı: Hamuru gri renkli olup, hamurunun iki ton koyusunda astarlanmıştır. Üzerinde yer yer kararmalar vardır. Çark yapımıdır ve tek kulpludur. Kap üzerinde taşçıkların düşmesi ile oluşan delikler mevcuttur.

 

Inventory No: 24
Type of Object: Jug
Material: Terracotta
Date or Period: Roman
Measurements: Width: 7,8 cm. Rim Dia. :5 cm Height: 10,9 cm  Bottom Dia.: 3,9 cm
Description: The clay is grey in color, primed darker shades of the clay’s color. There are blackouts in places. Wheel made and single handled. There exist holes formed by the fall of grits.

Envanter no: 25
Adı: Testi
Cinsi: Pişmiş Toprak
Dönemi: Roma
Ölçüleri: En: 9,1 cm. Ağız Çapı:4,7 cm Yük: 10,2 cm  Dip Çap: 3,2 cm
Tanımı: Hamuru kiremit renkli olup, hamurunun birkaç ton koyusu renginde astarlanmıştır. Astarı parlak olup, hamuru ince kum katkılıdır. Ağız kenarı hafif dışa çekiktir ve çok incedir. Yuvarlak gövdelidir ve çark yapımıdır. Boynunda taşçık katkısından dolayı küçük bir delik oluşmuştur. Gövdenin ortasından aşağı doğru çark izleri belirginleşir. Tek kulplu olup, kulbu kırıktır.

Inventory No.: 25
Type of Object: Jug
Material: Terracotta
Date or Period: Roman
Measurements: Width: 9,1 cm. Rim Dia. :4,7 cm Height: 10,2 cm  Bottom Dia.: 3,2 cm
Description: The clay is red tile in color, primed darker shades of the clay’s color. The prime is bright; the clay is mixed with fine sand. The brim is very thin and sticking out, has a round body made in a wheel. On the neck part, there is a small hole caused by grit additive. The wheel traces become clear from the middle of the body downward. Single handled, and the handle is broken.

Envanter no: 26
Adı: Fincan
Cinsi: Pişmiş Toprak
Dönemi: Roma
Ölçüleri: En: 11,1 cm. Ağız Çapı:6,4 cm Yük: 6,8 cm  Dip Çap: 3,4 cm
Tanımı: Çift kulplu fincandır. Hamuru kiremit rengi olup, hamurunun bir ton koyusu renginde astarlanmıştır. Çarkta yapılmıştır. Kulbun birinin dip bölümünde çok az çatlama mevcuttur.

 

Inventory No.: 26
Type of Object: Cup
Material: Terracotta
Date or Period: Roman
Measurements: Width: 11,1 cm. Rim Dia. :6,4 cm Height: 6,8 cm  Bottom Dia.: 3,4 cm
Description: Double handled. The clay is red tile in color, primed darker shades of the clay’s color. Made in a wheel. On the bottom of one of the handles there is a small crack.

Envanter no: 27
Adı: Testicik
Cinsi: Pişmiş Toprak
Dönemi: Roma
Ölçüleri: En: 5,4 cm. Ağız Çapı:2,5 cm Yük: 6,5 cm  Dip Çap: 2,5 cm
Tanımı: Tek kulplu testiciktir. Hamuru kiremit renginde olup, hamurunun birkaç ton koyusu renginde astarlanmıştır. Şerit kulplu ve çark yapımıdır. İnce boyunludur. Testinin dibinde küçük bir delik vardır.

 

Inventory No: 27
Type of Object: Jug
Material: Terracotta
Date or Period: Roman
Measurements: 5,4 cm. Rim Dia. :2,5 cm Height: 6,5 cm  Bottom Dia.: 2,5 cm
Description: Single handle jug. The clay is red tile in color, primed darker shades of the clay’s color. Strip handled and wheel made, has a thin neck. There is a small hole at the bottom of the jug.

İlgi (e) Çalınan eserler

Koleksiyoner Fehim İNAL'ın Koleksiyonundan Kaybolan Sikke 


Ön Yüz: Kelime-i tevhid altında Tebriz Yazısı ve sene 685 Sittiniye  
Arka Yüz: Dört satır Moğolca en altta Arapça Argun yazısı

Env. No              Adı                            Cinsi                  Çağı                                Ölçüleri
    66                  Sikke                          Gümüş                İlhanlı                                   Yok

 

Koleksiyoner F. Aslı SOKOL'un Koleksiyonundan Kaybolan Sikke 


Ön Yüz: Sağa doğru bakan aslan postu giymiş Herakles                      
Arka Yüz: Athena cepheden kalathos giymiş sağ elinde mızrak, sol elinde kalkan tutuyor. Kenarda  ΓΕΡΓΑ(M) yazısı.

Env. No              Adı                            Cinsi                  Çağı                                Ölçüleri
     5                   Sikke                          Gümüş                Klasik                             Çap:10mm

 

 

Koleksiyoner Mehmet Ali BOLLUK'un Koleksiyonundan Kaybolan Kandil 

Eserin Tanımı: Pişmiş topraktan yapılmış ağız kısmı kırıktır. Açık renkli pişmiş topraktan yapılmıştır. 2,5cm tutma yeri olan üzerinde nokta şeklinde dairesel motifler vardır. Üzerinde iki tane yağ akıtmak için delik bulunmaktadır. Biri hava giren diğeri yağın akıtıldığı deliktir. Yağın akıtıldığı kısım uç kısmından kırıktır.

 Env. No              Adı                            Cinsi                  Çağı                                Ölçüleri
      1                  Kandil                  Pişmiş Toprak           Roma                 En: 10cm Yükseklik:                                                                                                                                        5cm

 

İlgi (f) Koleksiyoner Zeki ÇAKIR’ın Koleksiyonundan Kaybolan Eserler 

E-2 Envanter Numarasına Kayıtlı Bilezik

Adı: Bilezik
Cinsi: Cam
Çağı: -
Eserin Ölçüleri: En: 0,5 cm    Çap: 4,4 cm

Tanımı: Halka şeklinde, yuvarlak kesitli gövde siyah boyalıdır.

 

 

 

 

E-3 Envanter Numarasına Kayıtlı Bilezik

Adı: Bilezik
Cinsi: Cam
Çağı: -
Eserin Ölçüleri: En: 0,5 cm    Çap: 4,5 cm
Tanımı: Yuvarlak kesitli gövde halka şeklinde saydam beyaz camdan, içinde mavi renkli zikzak şeklinde gövde burmalı.

 

 

 

E-4 Envanter Numarasına Kayıtlı BilezikAdı: Bilezik

Adı: Bilezik
Cinsi: Cam
Çağı: -
Eserin Ölçüleri: En: 0,5 cm    Çap: 4,5 cm
Tanımı: Bilezik, saydam renkli, burmalı gövdeye sahiptir. Yuvarlak kesitli gövdenin içi turuncu renklidir. Bileziğin iki ucunun birleştiği yer yassıdır. 

 

 

 

 

1 Envanter Numarasına Kayıtlı Sikke

Cinsi: Altın
Çağı: -
Eserin Ölçüsü: 17 mm.
Tanımı: Sikke, düzgün kesilmemiş, yer yer silik, çizik ve eğridir. Ön yüzünde; dairesel eski yazı içinde, üç satır eski yazı. Arka yüzünde: Dairesel eski yazı içinde üç satır yazı, altta sene 175 yazılıdır.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

2 Envanter Numarasına Kayıtlı Sikke

Cinsi: Altın
Çağı: Osmanlı Ahmed III, 1703-1730 (1115-1143 H.)
Eserin Ölçüsü:
Tanımı: Ön Yüz: Tuğra. –zeri İstanbul-. Kenarı zincir ve noktalı dairesel bordürlü.
Arka Yüz: (k) Duribe fi İslambol. 1115. Üstte lale motifi, kenarı zincirli ve noktalı dairesel bordürlü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Envanter Numarasına Kayıtlı Sikke

Cinsi: Altın
Çağı: Osmanlı-Mahmud II (Adli) 1808-1839 (1223-1255 H.)
Eserin Ölçüsü: 20 mm – 160 gr
Tanımı: Ön Yüz: Cedid Mahmudiye-Yirmilik. Adli Tuğra. Tuğranın dört yanında dal. Kenarında çiçekli su vardır.
Arka Yüz: (26) Duribe fi Kostantiniye. 1223. Kenarında çiçekli su vardır.

 

 

 

 

.


 

 

 

 

 

 

 

 

4 Envanter Numarasına Kayıtlı Sikke

Cinsi: Altın
Çağı: Osmanlı, Mustafa IV, 1807-1808 (1222-1223 H.) 
Eserin Ölçüsü: 20 mm
Tanımı: Ön Yüz: Tuğra. Kenarları zincirli 
Arka Yüz: (1) Duribe fi Kostantiniye. 1222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Envanter Numarasına Kayıtlı Sikke

Cinsi: Gümüş (Akçe) 
Çağı: Osmanlı-Murad II, 1421-1451 (824-855 H.)
Eserin Ölçüsü: 12 mm – 1,15 gr
Tanımı: Ön Yüz: Murad bin
Mehmed Han 884
Ortada çift çizgi süsle ayrılmış, kenarı çizgi ve noktalı bordürlüdür.
Arka Yüz: Hullide mükühü
Duribe Bursa
Ortadan bağlı, teğet şeklinde iki yarım daire ile yazılar ayrılmış, kenarı çizgi ve noktalı bordürlüdür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Envanter Numarasına Kayıtlı Sikke

Cinsi: Gümüş (Akçe)
Çağı: Osmanlı-Murad II, 1421-1451 (824-855 H.) 
Eserin Ölçüsü: 12 mm 
Tanımı: Ön Yüz: Murad bin
Mehmed Han 834
Kenarı çizgi ve noktalı dairesel bordürlü. 
Arka Yüz: Hullide mülkühü Duribe Bursa
Teğet şeklinde iki yarımdaire ile yazılar ortadan ikiye ayrılmış, kenarı noktalı ve çizgi bordürlüdür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Envanter Numarasına Kayıtlı Sikke

Cinsi: Gümüş (Akçe)
Çağı: Osmanlı Murad II 1421-1451 (824-855 H.)
Eserin Ölçüsü: 12-13 mm
Tanımı: Ön Yüz: Murad bin
Mehmed Han 834
Noktalı ve çizgi dairesel bordür.
Arka Yüz: Hullide mülkühü duribe serez. Serez kelimesinin altında ok vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Envanter Numarasına Kayıtlı Sikke

Cinsi: Gümüş (Akçe) 
Çağı: Osmanlı Murad II, 1421-1451 (824-855 H.)
Eserin Ölçüsü: 12 mm 
Tanımı: Ön Yüz: Murad bin
Mehmed Han 834
Noktalı ve çizgi dairesel bordür.
Arka Yüz: Hullide mülkühü duribe sere. Serez kelimesinin altında ok vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Envanter Numarasına Kayıtlı Sikke

Cinsi: Gümüş, Altmışlık Çifte Zolta
Çağı: Osmanlı, Mustafa III , 1757 (1171 H.)-1774 (1187 H.)
Eserin Ölçüsü: 37 mm, 14,85 gr.
Tanımı: Ön Yüz: Sultan ül berreyni ve hakanül bahreyni es sultan bin es sultan.
Arka Yüz: Es sultan Mustafa bin Ahmed han dame mülkühü duribe fi islambol 1171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Envanter Numarasına Kayıtlı Sikke

Cinsi: Gümüş
Çağı: Anadolu Selçukluları 470-708 (1077-1308)
Eserin Ölçüsü: 2,90 gr, 24 mm
Tanımı: Ön Yüz: Gümüş Medinet-Sivas, sene 642
Noktalı kare alan içinde 6 satır eski yazılıdır. Kenarlar üzerinde eski yazı vardır.
Arka Yüz: Noktalı kare alan içinde 5 satır eski yazılıdır. Kenarlar üzerinde eski yazı vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Envanter Numarasına Kayıtlı Sikke

Cinsi: Gümüş
Çağı: Anadolu Selçukluları 470-708 (1077-19-1308)
Eserin Ölçüsü: 21 mm
Tanımı: Ön Yüz: Üstteki motifin altında 5 satır eski yazı vardır.
Arka Yüz: Üstteki motifin altında 5 satır eski yazı vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Envanter Numarasına Kayıtlı Sikke

Cinsi: Bakır
Çağı: Anadolu Selçukluları 470-708 (1077-1308)
Eserin Ölçüsü: 29 mm
Tanımı: Ön Yüz: Elinde sağa doğru üç çatallı bir yaba tutan süvari bulunmaktadır. Kenarı noktalı dairesel bordürlüdür. 
Arka Yüz: Noktalı dairesel bordür içinde üstte nakış, altında üç satır eski yazı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Envanter Numarasına Kayıtlı Sikke

Cinsi: Bakır
Çağı: Mardin Artukluları 502-811 (1108-1408), 
Hüsam el-Din Yoluk Arslan 580-597 (1184-1200)
Eserin Ölçüsü: 31 mm
Tanımı:  Sikke siyah patinalıdır.
Ön Yüz: Bağdaş kurmuş, zırhlı başlık ve gömlek giymiş, sağ elinde ve başının arka tarafında yatay bir kılıç ve sol elinde kesik bir baş bulunan insan tasviri bulunmaktadır. Arka Yüz: Ortada daire içinde üç satır eski yazı, etrafında çift daire içinde iki sıra eski yazı bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Envanter Numarasına Kayıtlı Sikke

Cinsi: Bronz
Çağı: Greko-Romen, Domitianus M.S. 81-96
Eserin Ölçüsü: 24 mm 
Tanımı: Ön Yüz: Sağa profilden, defne diademli imparator büstü.
Etrafında, ΑΥΤ.ΔΟΜΙΤΙΑΝΟΣ.ΚΑΙ.ΑΡΙ (...)
Arka Yüz: Sola profildenDomitia?
Noktalı daire bordür içinde; ΜΗΤΡΟΝΟΛΙΙΚΑΙ ΠΡΟΗβ... ΜΙΑ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Envanter Numarasına Kayıtlı Sikke

Cinsi: Gümüş 
Çağı: Roma-Gordion III (238-244)
Eserin Ölçüsü: 21-23 mm
Tanımı: Ön Yüz: Sağa, profilden, şualı taçlı imparator büstü.
Etrafında; İMP.CAES  MANT.GORDİANKS  AVG.
Arka Yüz: Ortada, sola dönük providens, sağ elinde küre, sol elinde sceptr (asa) tutmaktadır.
Etrafında, PROVIDENTIA  AVG. yazmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgi (g) Anamur Müze Müdürlüğüne bağlı Mamure Kalesinin girişinden çalınan top 

Mersin İli, Anamur İlçesinde yer alan Mamure Kalesinin giriş kısmında bulunan yaklaşık 200 kg ağırlığında 120 cm uzunluğunda ve dış çapı 30 cm olan sabit demir top

 

 

 

 

 

 

 

İlgi (h) Koleksiyoner Ali Turgay TUNA'nın Koleksiyonundan Kaybolan Eser
 

Eserin Envanter No  : 139

Adı : Ok ucu
Cinsi : Bronz
Dönemi : -
Ağırlığı : -
Ölçüleri : Yükseklik: 1,5 cm 
Bulunduğu Yeri : -
Tanımı : Bir kanadın ucu noksandır. Gövdede 2 adet delik mevcuttur. Ucu eğrilmiş durumdadır.  

 

 

 

İlgi (ı) Koleksiyoner Hakan ÇELEN'in Koleksiyonundan Kaybolan Eser 

Eserin Envanter No : 15


Adı   : Çömlek
Cinsi   : Pişmiş toprak
Dönemi   : Osmanlı
Ağırlığı  : -
Ölçüleri  : Çapı: 11.7 cm - Yükseklik: 24.5 cm 
Bulunduğu Yeri  : -
Tanımı   : Kiremit rengi hamurlu, kahve rengi boyalıdır. Düz ağız, kürevi gövdeli ve düz diplidir. Kulp ve ağızda kırık ve noksan mevcuttur. Eserin tüm yüzeyince ince çatlaklar bulunmaktadır.