Antikalar E-posta Listesi

Türk Sanat Piyasasından haberdar olmak için, en güncel müzayedeleri takip etmek için lütfen eposta listemize üye olun.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Duvar Kabartmaları

Duvar Resimleri - 18 Mayis 2012

Bulunduğu Yer : Kayseri, Güzelöz Köyü

Bildirim Tarihi : 18 Mayis 2012

Aziz Eustachius ve Geyik Figürlü Duvar Resimleri

 

 

 

 

 

 

 

Nysa Kentinin Sahne Frizlerini Çaldılar - 13 Mart 2002

Bildirim Tarihi : 13 Mart 2002

13.03.2002 tarihinde, Aydın´ın Sultanhisar ilçesine bağlı Nysa antik kentinden iki adet mermer friz parçası çalınmıştır. Tıyatronun dördüncü podyumuna ait olan sahne frizi tam ortasından kırılmış durumdadır. Birinci parçanın sol tarafına, ağaca çıkmış çıplak bir Hermes figürü işlenmiş. ikinci parçanın sol tarafında, vücudunun üst kısmı tasvir edilmiş bir Nymphe figürü bulunmakta. Bu Nymphe figürünün altınaysa, sırtı dönük ve yerde yatar konumda tasvir edilmiş ikinci bir Nymphe figürüyerleştirilmiş. Üçlü kompozisyon, sağda, ikinci Nymphe´nin ayak ucunda resmedilmiş sakallı nehir tanrısıyla tamamlanmış. Birinci parçanın üst, ikinci parçanın da alt kısımlarına bitkisel motifli bantlar eklenmiş.

Selimiye`den Çalınan Kartal Figürlü Kabartmalar - 23 Subat 2002

Bulunduğu Yer : Edirne Selimiye Camii

Bildirim Tarihi : 23 Subat 2002

Edirne`deki Selimiye Camii`nin avlu duvarının kuzeybatı köşesinde bulunan eski çeşmeye ait sütun üzerinde yer alan geç Roma veya erken Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen kompozit tarzdaki mermer sütun başlığının kartal iigürlü iki kabartmasından biri 23.02.2002 tarihinde çalınmıştır.

 

 

Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi Yalakları - 26 Mart 1997

Bildirim Tarihi : 26 Mart 1997

Eyüp Bostan İskelesi´nde bulunan Mihrişah Sultan Türbesi´nin bahçe kapısının sağında ve solunda bulunan tarihi çeşmelerin yalakları 26.3.1997 tarihinde çalınmıştır. 1795-96 yıllarına tarihlenen mermerden yekpare işlenmiş çeşme yalakları 35-36 cm yüksekliğinde, 40-41 cm genişliğinde, 20-22 cm derinliğinde.

Çetin Loznak Koleksiyonundan Çalınan Eserler - 12 Ocak 1997

Bildirim Tarihi :12 Ocak 1997

Müze Müdürlüğü denetiminde taşınır kültür varlığı koleksiyonculuğu yapan Çetin Loznak´ın koleksiyonundan 12.1.1997 tarihinde 3 adet eski eser çalınmştır.
Megara Kase. 1-2. yy´a tarihlenen pişmiş topraktan, 6,8 cm yüksekliğinde, ağız çapı 13,3 cm kase.
Mezar Steli. Roma devri, mermerden, yüksekliği 50, genişliği 27, derinliği 5,5 cm.
Hayvan başı. Roma dönemi, pişmiş topraktan, 14,5 cm yüksekliğinde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Laleli Çeşmesi`nin Kitabesi Çalındı - 6 Eylül 1996

Bildirim Tarihi : 6 Eylül 1996

Amasya ili, Merzifon ilçesi, Köprübaşı Sokak´ta bulunan Laleli Çeşmesi´nin kitabesinin çalındığı 06.09.1996 tarihinde saptandı. 05.03.0/1, 3/30 (A36) envanter numarası ile kayıtlı eser, 17. yy. Osmanlı dönemine ait ve uzun dikdörtgen biçimi, beyaz mermer üzerine Arapça harflerle yazılmış üç satır inşaa kitabesi bulunmakta. Adı geçen eseri görenlerin ya da hakkında bilgi sahibi olanların (312) 310 49 60 numaralı telefona müracaat ederek haber vermelerini ve koleksiyonerlerin bu konuda dikkatli olmalarını rica ediyoruz.

Bu eser hakkında bilgi sahibi olanların başvurabilecekleri yer : 312-310 4960

Tokat- Tarihi Eski Tokat Evi’nin Tavan Göbeği ve Ahşap Süslemeleri Çalındı. - 26 Mayis 1996

Bulunduğu Yer : Tokat Maaz Gürkan Evi

Bildirim Tarihi : 26 Mayis 1996

Tokat- 26.05.1996 günü Aksu Mahallesi’ndeki Maaz Gürkan Evi’nin tavan göbeği ve bazı ahşap süslemeleri kimliği meçhul kişilerce sökülerek kaçırılmıştır. Maaz Gürkan’a ait tarihi ev, Tokat yöresi, Geç Osmanlı Dönemi mimari özelliklerine sahip olup, bilhassa ahşap dekorasyonu ve kalemişi süslemeleri emsalsizdir. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14.05.1987 gün ve 3178 sayılı kararı ile tescil edilerek koruma altına alınan evde yapılan incelemede ahşap ve kalemişi süslemelerle yapılmış olan tavan göbeğinin ve tavanın dört köşesindeki üçgen formlu ahşap süslemelerin sökülerek kaçırıldığı tespit edilmiştir. Tavan göbeği ile üçgen silmelerde yüksek kabartma tekniği ile yapılmış, iç içe geçmiş dal ve yaprak gibi bitkisel motifler yer almaktadır.


Bu eser hakkında bilgi sahibi olanların başvurabilecekleri yer : 
Anıtlar ve Müzeler Müdürlüğü, Tel: 312-310 4960, Yalçın Çoker, Tel: 532-277 4874

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Etnoğrafya Müzesi´nden Çalınan Tezyinat - 11 Haziran 1995

Bulunduğu Yer : Kayseri Etnoğrafya Müzesi

Bildirim Tarihi : 11 Haziran 1995

Kayseri Etnoğrafya Müzesi ahşap eserler odasından 11 yada 12 Haziran 1995 günü teşhirde olan ahşap tezyinat parçası çalınmıştır.

Osmanlı eser yüksek kabartma olarak yapılmış bir melek tasviridir. Boşlukta bir nesne üzerinde oturur vaziyette bir eli kanadında diğer eli ile çiçek dizisi tutmakta olan eserin fotoğrafı bulunmadığından Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından bir benzerinin fotoğrafı dağıtılmıştır.

 

Selçuklu Mermer Mimari Parçası

Denizli İli, Baklan İlçesi, Kekliktaşı mevkii Hüsamettin Dede Türbesi´nden Selçuklu dönemine ait mermer mimari parçası çalınmıştır.
Yuvarlak formlu, ön yüzü hafif dışa bombeli, arka kısmı işlenmemiş sağlam beyaz mermer eserin çapı 55 cm, kalınlığı 15 cm´dir. Ön yüz, içiçe dairesel kabartma silmelerle üç bordüre ayrılmış olup, merkezde stilize hayat ağacı, yanlarda yaprak motifleri, bunu çevreleyen bant şeklinde silmeden sonra stilize yaprak motifleri ve dış bordürde ise kare noktalar arasında dört yapraklı yonca motifleri betimlenmiş.


Bu eser hakkında bilgi sahibi olanların başvurabilecekleri yer : 
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 312-310 4960


Aslanlı Çeşme

Bulunduğu Yer : Uşak, Ortaköy Köyü, Kabaca Mevkii

Boyut : 60x100 cm.

Materyal : Kahve renkli traverten türü taş

Dönemi: Osmanlı H.1231-M.1815/16 (Çeşme Kitabesine göre)

Çeşmenin üçgen alınlığının ortasına yerleştirilmiş olup,üzerinde karşılıklı duran, ön ayaklarını hafifçe kaldırmış iki geyik(?) figürü betimlenmiştir.

Şehzade Mehmet Türbesinin Sebilinin Alınlık Taşı

İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü`ne bağlı Şehzade Mehmet Türbesi`nin kıble avlusuna bakan duvarının dışındaki pencerelerden birinin üzerinde yer alan mermer küçük sebilin alınlığında bulunan işlemeli taş çalınmıştır. 16. yüzyıla ait olan hurdelenmiş rumilerle bezeli, 118 cm genişliğinde, 62 cm boyunda ve takribi 8 cm kalınlığında mermer alınlık palmet motifi ile taçlandırılmış ve ana motif yüzeyden taşkın olarak istidye formunda işlenmiş. Alttan dilimli konturlara sahip bir söve ile tamamlanan parçanın iki yanında yine hurdelenmiş rumilerle bezeli yarım palmetler süsleme unsuru olarak işlenmiş.


Bu eser hakkında bilgi sahibi olanların başvurabilecekleri yer : 
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 312-310 4960

 
Yaylababa Köyü Çeşmesi`nden Çalınan Parça

Kütahya Merkez Yaylababa Köyü içindeki Tekke Höyüğünün yakınında bulunan köy çeşmesinde müze tarafından daha önce tesbiti yapılan Bizans Dönemine ait mermer mimari parça çalınmıştır.
Bir kiliseye ait olması muhtemel mimari parçanın ön cephesinde saç örgü düğümleri arasında üç bölüm bezeme bulunmakta. Bunlardan en üstte daire içerisinde bitkisel bir rozet, altında kare çerçeve içerisinde tavus kuşu ve en altta dairesel çerçeve içerisinde güvercin figürü işlenmiş. Alt kısımda geçme yatağı mevcut mermer parça 66,5x11 cm boyutlarında.


Bu eser hakkında bilgi sahibi olanların başvurabilecekleri yer : 
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 312-310 4960

 

İzmir`den Geç Roma Dönemine Ait Mimari Parça

İzmir ili, Odemiş ilçesi, Günlüce Köyü İlköğretim Okulu`nun kuzey bahçe duvarında bulunan geç Roma dönemine ait, beyaz mermerden diktörtgen formunda mimarı parça çalınmıştır. Parçada silmelerle oluşturulan dikdörtgen çerçeve içerisinde; en altta üç adet yapraklı bitki motifi var, üstteki iki adet rüzgar gülü şeklindeki motif ise yapraklı dallarla çevrelenmiştir.


Bu eser hakkında bilgi sahibi olanların başvurabilecekleri yer : 
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 312-310 4960

Türk Hükümetinin Avukatları Maya Eserini Guatemala`ya Kazandırdı

New York`ta bir Amerikalı özel koleksiyoncunun satışa çıkardığı bin yıllık Maya sanatının değerli bir eserini Türk hükümetinin de avukatlığnı yapan hukuk firması Herrick Feinstein çeyrek yüzyıl önce çalındığı Guetemala`ya kazandırdı. Guatemala`nın Peten bölgesinde El Peru ören yerinde kazı yapan arkeolog Dr. Ian Graham, 1971 yılında önemli kalıntılar bulmuştu. Dr. Graham, araştırmaları sırasında yasadışı kazılarda kireç taşından bazı mermer taşların kesilerek kaçırıldığını da saptamıştı. 27 yıl sonra bunlardan birini geçen sonbaharda New York`ta gören Dr. Graham durumu Başkonsolosluğa iletmişti. Başkonsolos Fabiola Orella`nın başvurusu üzerine, Türkiye`ye Karun Hazinesi ile Elmalı Definesi ve başka eserleri kazandıran Larry Kaye ve Howard Spiegler adlı avukatlar eseri Guatemala`ya yeniden kazandırmak için gerekli yasal işlemleri başlatmıştı. ABD gümrük ve FBI yetkililerinin girişimi üzerine adı açıklanmayan Amerikalı koleksiyoncunun eseri satıştan çekerek Guatemala Hükümetine teslim ettiği bildiriliyor.
Düzenlenen törende, Başkonsolos Fuentes, vatandaşı arkeoloğun davranışının yanısıra avukatlık firmasının çabalarını övdükten sonra "Hükümetimiz tarihsel ve kültürel mirasın kaçırılması ve bunların geri getirilmesi konusunda mücadelesini azimle sürdürecektir." dedi. Guatemala Ulusal Antropoloji Müzesi`nde sergilenecek esere ilişkin olay hakkında avukat Spiegler de "Bu olay, pek çok kurban ülkeden eserlerin yağmalanarak uluslararası alandaki kaçakçılığı ile mücadelede yeni bir başarı örneği oluşturmuştur." dedi.


Bu eser hakkında bilgi sahibi olanların başvurabilecekleri yer : 
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 312-310 4960

Perge`den Tykhe Kabartması Çalındı

Antalya ili Aksu beldesi, Perge ören yerinde, sütunlu cadde üzerinde bulunan figürlü sütunlardan biri devrilerek sütun üzerinde yer alan Tykhe kabartması çalınmıştır.
Antik kent Perge içinde Hellenistik kapıyı kuzey nymphaeuma bağlayan kuzey-güney doğrultulu ana caddede yer alan sütun üzerindeki rölyefde; Tanrıça Tykhe Antalya Müzesi`nde bulunan benzer heykellerinde olduğu gibi kent surunu simgeleyen tacı ile kentin koruyucu Tanrıçası olarak kaide üzerinde ayakta gösterilmiştir. Sol ayak taşıyıcı, sağ ayak yana atılmıştır.
Üzerinde Hiton-Himation`dan oluşan ikili giysi bulunmaktadır. Sol omuza bereketi simgeleyen boynuz dayanmaktadır. Yana açılmış sağ kol, Tanrıça`nın diğer sembolleri olan çember ve küre üzerinde durmaktadır. Baş sağa dönük olup, saçlar alnın üzerinden ikiye ayrık olarak gösterilmiştir. İnce grenli beyaz mermere yontulmuş olan figür alçak kabartma olup yaklaşık 35-40 c. boyutlarındadır. Yontu özellikleri M.S. II. yüzyılın ikinci yarısına işaret etmektedir.


Bu eser hakkında bilgi sahibi olanların başvurabilecekleri yer : 
Aıntlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 312-310 4960

Kadılar Çeşmesi Kitabesi Çalındı

Amasya ili Merkez Gökmedrese Mahallesi Torumtay Sokak´ta bulunan Osmanlı Dönemine ait Kadılar Çeşmesi´nin 65x38 cm ebadında beyaz mermer üzerine Arapça sülüs hatla yazılımş dört satırlık kitabesi çalınmıştır. Kitabenin üzerinde Mahmud Bin Ömer Bin Mehmet Kadı Baba tarafından Hicri 779 senesinde yapıldığı yazılı olup Şadgeldi Paşa´nın Evkaffındandır. Ayrıca Ankara´nın Nallıhan ilçesinden bir adet mermer stel parçası ve Kütahya´nın Çavdarhisar ilçesinden de mezar steli çalınmıştır. Nallıhan´dan çalınan stel parçasının yarıdan fazlası kırık ve eksik alınlıklı ve sütunçeli, üst bölümünde beş satır, alt bölümü iki satır kitabelidir. Kütahya´dan çalınan ise; kare prizma şeklindeki mermer parçanın ön yüzü iki derin yivle ortadan ayrılarak üst köşeler akroterli iki ayrı stel görünümü verilıniştir. Sol panoda ortadan ikiye ayrılmış saçları omuzlarına inen bir kısmı örtü altında olan sol eli giysisinin içinde sağ eli göğsünün üzerinde bir kadın büstü yer alır. Sağ panoda ise bukleli saçlı geniş yüzlü sakallı ve bıyıklı sol eli giysi içinde sağ eli göğsünün üzerinde cepheden bir erkek büstü vardır. Karı koca için yapıldığı düşünülen bu stelde herhangi bir yazı yoktur. Küçük kırıklar dışında sağlamdır. Adı geçen eserleri görenlerin ya da hakkında bilgi sahibi olanların (312) 3194960 numaralı telefona müracaat ederek haber vermelerini ve koleksiyonerlerin bu konuda dikkatli olmalarını rica ediyoruz.


Bu eser hakkında bilgi sahibi olanların başvurabilecekleri yer : 
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 312-310 4960

Tiyatro Binasının Masklı Tavan Kaset Bloğu

Beyaz kireç taşı, sağ alt ve üst köşeleriyle sol alt köşesi yarıya kadar kırık olan blok 102 cm uzunluğunda, 76 cm genişliğinde ve 40 cm kalınlığındadır. Bloğun ön yüzünde 12 cm derinlikte iki dörtgen bölüm içinde, sağda sporcu armağanı, solda erkek sporcu portresi yüksek kabartma olarak işlenmiş.
Sporcu armağanının ortasından çıkan iki defne dalı yanlara sarkmakta. Ortada büyük iki yuvarlak çıkıntı var. Erkek sporcu portresinde gövde cepheden, baş sağa bakar durumda, saçlar arkada topuzlu. Biraz kaba işlenmiş portrenin önünde uçları portreye dönük hurma dalı kabartması bulunmakta. Bloğun iki dörtgen bölümü içindeki motiflerin etrafı Lesbos Kymationu motifli bir çerçeve ile çevrili, iki bölümü ayıran 12 cm genişlikte dikdörtgen orta bölümde derinliği az olarak kazınmış yaprak motifleri yer alıyor.
Isparta Atabey İlçesi Bayat Köyü Seleucia Sidera Örenyeri tiyatro binasının masklı tavan kaset bloğu çalınmıştır.