Antikalar E-posta Listesi

Türk Sanat Piyasasından haberdar olmak için, en güncel müzayedeleri takip etmek için lütfen eposta listemize üye olun.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

22.05.2015

T.C. İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü

Sayı: 43397871.156.01-1093 Konu: Çalıntı Eserler

İlgi:

a) İst. Kül. ve Tur. Müdürlüğü'nün 17.04.2015 tarih ve 4978 sayılı yazısı. 

b) İst. Kül. ve Tur. Müdürlüğü'nün 22.04.2015 tarih ve 5204 sayılı yazısı. 

c) İst. Kül. ve Tur. Müdürlüğü'nün 28.04.2015 tarih ve 5424 sayılı yazısı. 

d) İst. Kül. ve Tur. Müdürlüğü'nün 05.05.2015 tarih ve 5746 sayılı yazısı. 

e) İst. Kül. ve Tur. Müdürlüğü'nün 05.05.2015 tarih ve 5755 sayılı yazısı. 

f) İst. Kül. ve Tur. Müdürlüğü'nün 07.05.2015 tarih ve 5926 sayılı yazısı. 

g) İst. Kül. ve Tur. Müdürlüğü'nün 07.05.2015 tarih ve 5938 sayılı yazısı. 

 

İlgi: a) Ordu Adli Emanetinden Kaybolan Eserler 

ENVANTER No    :
ESERİN ADI ve CİNSİ : Röliker - Tunç
ÇAĞI      : Doğu Roma Dönemi
ÖLÇÜSÜ     : 5,5 cm; 3,7 cm
ESERİN TANIMI  : Ön Yüz: Stilize Hz. İsa Figürü
Arka Yüz: Dairesel bezeklerle süslenmiştir
KAYIP TARİHİ  : 28/04/2008

 

BRONZE CROSS RELIC STOLEN FROM ORDU JUDICIAL CUSTODY

INVENTORY No    : 
DEFINITION AND MATERIAL : Relic Cross - Bronze
PERIOD    : East Roman Period
MEASURMENTS    : 5,5 cm; 3,7 cm
DISCRIPTION  : Obverse: Stylized Jesus Christ figure.      
Reverse : Decorated with Circular dots. 
LOST DATE : 28/04/2008


ENVANTER No :
ESERİN ADI ve CİNSİ : Şakül - Kurşun
ÇAĞI : -
ÖLÇÜSÜ : 6,5 cm; 5 cm
ESERİN TANIMI : Ortası delikli, üzerinde hafif korozyon bulunan şakül.
KAYIP TARİHİ : 28/04/2008
 
LEAD PLUMB STOLEN FROM ORDU JUDICIAL CUSTODY
 
INVENTORY No : 
DEFINITION AND MATERIAL : Plumb – Lead 
PERIOD : -
MEASURMENTS : 5,5 cm; 3,7 cm
DISCRIPTION : A lead plumb with a hole in the middle. 
LOST DATE : 28/04/2008

İlgi: b)  yazı ile Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü denetiminde Korunması Gerekli Taşınır  Kültür ve Tabiat Varlığı Koleksiyonculuğu faliyetinde bulunan koleksiyoner Mehmet İKTO'nun koleksiyonundaki envanterine kayıtlı 1 (bir) ve 2 (iki) sıra numaralı 2 (iki) adet sikkenin kayıp olduğu bildirilmiştir. 

 

İlgi: c) Amasya, İhsaniye, Kürt Çayırı Mevkii, Tekirdede Caddesi'nde Yer Alan Çeşmeden Çalınan Kitabe

Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.11.2007 Tarih ve 1438 Sayılı kararı ile tescil edilen 16.yüzyıla ait Osmanlı Dönemi’ne ait çeşmenin inşa kitabesidir. Kitabede iki satır halinde; “Haza’l binâ anmere Kasım bin Muhammed, Fi-tarihü’l-hayr sene…aşere tis’a mia” yazmaktadır.

 

 

 

 

İlgi: d) Koleksiyoner Bekircan TAHBERER'in Koleksiyonundan Kaybolan Eser 

ENVANTER NO : 125
ESERİN CİNSİ : Bronz
ÇAĞI : Grek (Seleucia)- Demetrios I. Soter (MÖ 162-150)  
ÖLÇÜLERİ : 25 mm
DURUMU : Korozyonlu
ÖN YÜZÜ : Defne taçlı Apollo başı sağa .Omuzunda yay ve ok. Kenarı testere dişli.
ARKA YÜZÜ : Üç ayaklı sehpanın (tripod) iki tarafında yazı. BAΣΙΛΕΩΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟY 

 

İlgi: e) Tokat İli, Sulusaray İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Harküstü Mavkii'ndeki III. Derece Arkeolojik Sit Alanından Çalınan Bir Adet Sütun Kaidesi 

Yaklaşık 40 X 40 cm ölçülerinde, 40 cm yüksekliğinde Roma Dönemi taş sütun kaidesi

 

 

 

 

 

 

İlgi: f) İstanbul İli, Fatih ilçesinde bulunan, Arakiyeci Mehmet Ağa Camisinde 09.04.2014 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayında tarihi değeri haiz 1 (bir) adet hat levhasının çalındığı ve yine İstanbul İli, Fatih İlçesinde bulunan, Arabacı Beyazıt Ağa Camisinde 22.02.2015 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayında tarihi değeri haiz 2 (iki) adet şamdanın çalındığı bildirilmiştir. 

 

İlgi: g) Ankara Özel “Yüksel Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi” Koleksiyonundan Kaybolan 1113 Envanter Numarasına Kayıtlı Yüzük Taşı 

2015-74.png

1113 Envanter Numaralı, Roma Dönemi’ne ait, 0,7 x 0,6 x 0,2 mm ölçülerinde, cam yüzük taşı. Oval formlu yüzüğün kaş kısmına, ayakta cepheden duran ve saçlarını tarar şekilde bir Aphrodite figürü işlenmiştir.