Mevlevihane`den Çalınan Eserler #174

Mevlevihane`den Çalınan Eserler

Kategori : El Yazmaları -> KuranBildirim Tarihi :

7 Mayis 1997

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi`nde bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce teberrukat eşya deposu olarak kullanılan Yenikapı Mevlevihanesi`nde 7 Mayıs 1997 tarihinde meydana gelen yangın sonrasında yapılan incelemede 62 adet kilim ile 54 adet halının bulunamadığı ve söz konusu eserlerin yangın öncesinde çalınmış olabileceği belirtiliyor. Halı ve kilim dışında çalındığı tespit edilen diğer teberrukat eşyalarının listesini sunuyoruz:
Hat levhalar:
1. "Barek Allah" yazılı, tarihsiz ve ketebesiz. (20x34,5 cm.)
2. 1948 tarihli, İbrahim İşlemeci ketebeli Besmele, Fatih Suresi, Allah, Muhammed ve Dört Halife ismi yazılı. (60x71 cm.)
3. "Allahu Vahde" ibareli, İzzet ketebeli ahşap levha. (29,5x24,5 cm.)
4. Ömer, Muhammed, Ebubekir, Allah, Ali, Osman, Talik hatlı. (24x29 cm.)
5. Kelime-i Tevhit. 56x23 cm.)
6. 36 cm çaplı Osman yazılı levha, celi sülüs hat.
Kuran-ı Kerim ve Levhalar:
1. Kuran-ı Kerim. (17x19,5 cm.)
2. Kazan baskısı, cildi eskimiş Kuran-ı Kerim. (17x21,5 cm.)
3. Kazan baskısı Kuran-ı Kerim. (11x17 cm.)
4. Kuran-ı Kerim. (21x33 cm.)
5. Sülüs hatlı levha. (40x45 cm.)
6. Kırmızı ciltli matbu eser. (17x12 cm.)
Yazma Eserler:
1. 25 adet kahverengi deri ciltli, Mehmet Efendi bin merhum Hürrem Ağa Vakfı`na ait Kuran-ı Kerim.
2. İnce kağıt kapaklı, yaldızlı cetvel ile çevrili, nesih hat ile yazılan, ilk sayfasında neoklasik bezemeler bulunan, Allah ve Muhammed ile ilgili yazma eser. (9,5x15 cm.)
3. Hz. Peygamber`in hayatı ve ilmihal ile ilgili bilgilerin bulunduğu, rık`a hatlı, ciltsiz yazma eser. (20,5x13,5 cm.)
4. "Risale-i ilmihal Alennis verrical" isimli, Recep H. 1134 tarihli, kırmızı cetvelli, nesih hatlı Türkçe eser.(20x14 cm.)
5. Ebru kaplı, yazma meşk kitabı. (18x11 cm.)
6. Hz. Peygamber`in sıfatları ve O`nun anılması ile ilgili rivayetlerin yer aldığı Arapça eser. (14x20,5 cm.)
7. İçinde Farsça beyitlerin bulunduğu, dini konuların işlendiği, ciltsiz Türkçe yazma eser. (11x20 cm.)
8. "100 Hadis-i Latif" isimli, arkasında münacaatlar bulunan, nesih hatlı, hatip ebrusu kaplı yazma eser. (13x19,5 cm.)
9. Nesih hatlı, eksik, ciltsiz yazma cüz. (33x21 cm.)
10. Kuran-ı Kerim`in Fatiha sayfası. (17,5x10,5 cm.)
11. Nesih hatlı, başı ve sonu eksik Kuran-ı Kerim. (lS,Sxll cm.)
12. Kuran-ı Kerim. (13,Sx 3,5cın.)
13. Nesih hatlı, altın cetvelli Kuran-ı Kerim`in ikinci sayfası. (19,5x12 cm.)
14. Nesih hatlı, serlevha sayfası geç devir bezemeli, cüz gülleri kırmızı altından, sonu eksik, yazma Kuran-ı Kerim. (16,5x11 cm.)
15. Yeşil aherli kağıt üzerine çalışılmış meşk. (16,5x11,5 cm.)
16. Aralarında hocanın tasdiği bulunan, iki satır halınde yazılmış meşk. (21x10,5 cm.)
17. İsmail Efendi`nin, durakları altından, 5 satırlı nesihi. (17x11 cm.)
18. "Meded ya Velayet sah" yazılı celi sülüs. (47x37,5 cm.)
19. Yeşil aherli kağıt üzerine çalışılmlş meşk. (12x16,5 cm.)
20. İki adet Battal ebrulu kağıt. (15x12,5 cm., 12x14 cm.)
21. "Devrül ala" denilen Duaname. (11,5x17,5 cm.)
Şamdanlar:
Boyun kısmı düz, çan kaideli, kalaylı bakır şamdan. Üst kısımdaki kitabede, "Kad vakefa haze`s şamdan Serdar oğlu el Hacı süleyman Ağa H.1145" okunmaktadır.


Bu eser hakkında bilgi sahibi olanların başvurabilecekleri yer :

Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 312-310 4960